Szkoła Chen Taijiquan

Oddział World Chen Xiao-Wang Taijiquan Association - Poland

Instruktorzy Akademii Dao


Adam Wypart
Adam Wypart

więcej...

Barbara Wypart
Barbara Wypart

więcej...Michał Borsuk
Michał Borsuk

więcej...

Dariusz Stępień
Dariusz Stępień

więcej...

Sebastian Grzyb
Sebastian Grzyb

więcej...

Arkadiusz Chruściel
Arkadiusz Chruściel

więcej...

Mistrzowie


Chen Xiao-Wang

Chen Ying-Jun

Chen Ziqiang

Jan Silberstorff

Wang Hai-Jun